Cung cấp và thi công vĩ sàn gỗ, vĩ sàn nhựa ngoài trời